Claudius

Claudius kan bli 100 cm hög med en blomdiameter på 12 cm.