Delta

Delta kan bli 150 cm hög med en blomdiameter på 12 cm. Mörk stam.