November

November kan bli 120 cm hög med blomdiameter på 12 cm.